Art Zone | Kunst

ASSIQUM houdt van kunst.

Wat is de rol van de kunst in onze beschaving? Dient zij slechts een esthetisch doel of gaat het verder dan dat? Volgens ASSIQUM draagt kunst bij aan de kritische houding, die een progressieve democratie kenmerkt.

De vraag naar wat kunst betekent, raakt aan het wezen van ons bestaan en is van essentiële waarde voor de veerkracht van de samenleving. Cultureel bewustzijn wordt voor ieder individu een belangrijke voorwaarde om zich in een steeds meer geschakeerde samenleving te kunnen bewegen.

 

Actief bezig zijn met kunst en cultuur biedt kinderen, jongeren en volwassenen mogelijkheden om zelf vorm te geven aan de manier waarop ze in de wereld staan, aan hun relatie met anderen en met de samenleving en dus aan hun identiteit.

Mensen kunnen hun identiteit vormgeven door cultuurparticipatie. Dat leidt tot diepere vragen over kunst en zingeving en vragen naar de betekenis van kunst en cultuurhistorische artefacten voor de manier waarop mensen zich verhouden tot de wereld.

https://flandersart.wixsite.com/artezoute