top of page

Waarden

ASSIQUM heeft één doelstelling: de “mens” centraal te zetten! Bij elke fase in de contacten met onze klanten en kandidaten biedt ASSIQUM waarde, advies en expertise aan. Zeven (7) kernprincipes - waarop onze strategie, ons gedrag en onze methodologie zijn gebaseerd - zijn:

Integriteit, Discretie & Vertrouwelijkheid

ASSIQUM hanteert op het vlak van persoonlijke en professionele ethiek, eerlijkheid en vertrouwen de hoogste standaarden door naar haar waarden en normen te opereren.

Respect & Waardering

ASSIQUM benadert iedereen met onvoorwaardelijk respect, hoffelijkheid, rechtvaardigheid en vooral gelijkwaardigheid tussen mensen.

Innovatie

ASSIQUM wenst niet aan tradities vast te houden. ASSIQUM blijft alert door zichzelf steeds in vraag te stellen en te luisteren naar wat er leeft op de rekruteringsmarkt. Het behandelen van sollicitanten als klanten is daar een voorbeeld van. Innovatie maakt een permanent deel uit van de wijze waarop ASSIQUM te werk gaat. Stilstaan is achteruit gaan!

Flexibiliteit

ASSIQUM is van oordeel dat het aan de rekruteringsconsultant is om zich onder meer aan de kandidaat/sollicitant aan te passen en niet omgekeerd. Deze flexibele houding vertaalt zich onder andere in een uiterst ruime beschik- & bereikbaarheid voor diegenen die zich tijdens hun levensloopbaan wensen te heroriënteren.

Onafhankelijkheid

ASSIQUM verkiest in haar advies – zowel naar opdrachtgevers als naar de sollicitanten toe – ongekleurd en onafhankelijk te zijn. Dit kenmerkt zich mede door het honorarium niet aan een percentage op het bruto jaarsalaris van een kandidaat te koppelen. ASSIQUM gaat resoluut voor ‘talenten’ en ‘competenties’ van individuen.

Toewijding & Expertise

ASSIQUM is in staat elke opdracht te behandelen dank zij haar engagement, haar gedrevenheid en haar expertise.

Gelijkheid

Bij ASSIQUM accepteren we niet alleen verschillen. We verwelkomen ze. We ondersteunen ze en we profiteren ervan ten bate van onze opdrachtgevers, onze producten en onze gemeenschap.

ASSIQUM is er trots op om werkomgevingen met gelijke kansen te bieden, waar minderheden meer dan welkom zijn. We maken ons sterk voor werkomgevingen met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht ras, huidskleur, afkomst, geloof, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerrecht, huwelijkse staat, lichamelijke gesteldheid, geslachtsidentiteit of veteranenstatus.

bottom of page