top of page

VOCAP vzw

ASSIQUM houdt contact met VOCAP en omgekeerd.

VOCAP nodigt ASSIQUM regelmatig op haar boeiende en interessante activiteiten, die enige relevantie en verwantschap met de HR-activiteiten van ASSIQUM hebben, uit. Deze worden soms in samenwerking met VOV, PM Club en Stimulearning in het kader van Net-HRD georganiseerd.

Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie.

VOCAP is de beroepsvereniging voor de organisatie-, consumenten- en arbeidspsychologie.

VOCAP richt zich tot iedereen, die professioneel te maken heeft met de organisatorische en menselijke kant van de onderneming of met consumentengedrag.

Om de missie te realiseren worden maandelijks activiteiten georganiseerd met de bedoeling nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde thema's uit ons A&O-vakgebied onder de aandacht te brengen. Deze activiteiten bieden tevens de mogelijkheid tot netwerking.

 

Andere doelstellingen, zoals belangenbehartiging, informatiedoorstroming via diverse kanalen, aandacht voor deontologische thema's, ... worden jaarlijks vastgelegd in functie van de noden en de actualiteit.

bottom of page