top of page

De Hanze vzw

Wenst u vrijblijvend eens met onze groeiende business club De Hanze International Club of Flanders en haar werking kennis te maken, nodigen we u graag uit.

Aan u om te oordelen bij welke activiteit u aanwezig wenst te zijn. Laat ons maar iets weten zodat we u  kunnen inschrijven. De kosten voor deze kennismaking zijn éénmalig ten onzen laste.

 

Via de website https://www.dehanze.be/over-ons vindt u meer informatie over de werking van de club, de leden en de komende activiteiten.

De Hanze - International Club of Flanders, opgericht op 27 november 1978, is de afgelopen 40 jaar tot een voor de regio onmisbaar ontmoetingsplatform uitgegroeid. Wie professioneel actief is, heeft behoefte aan contacten buiten de 'muren' van zijn dagelijkse beroepsactiviteit. Die behoefte wordt door deze vereniging ingevuld.

De Hanze - International Club of Flanders is een businessclub met als doel ondernemende personen uit Vlaanderen samen te brengen. De Hanze is a-politiek en niet gebonden aan één of andere levensbeschouwing. Managers, politici en ambtenaren kunnen hun ideeën vormen, toetsen of bijstellen door een open confrontatie van gedachten en overtuigingen. De Hanze wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn, zakenrelaties stimuleren en uiteenlopende economische, sociale en internationale doelstellingen behartigen. De club telt ongeveer 250 leden. De International Club of Flanders maakt deel uit van een internationaal netwerk van geaffilieerde clubs van World Trade Centers Association. Een lid van de club, die een zakenreis in het buitenland maakt, kan in heel wat landen rekenen op een zusterorganisatie om de overnachtingen te regelen en/of contacten te leggen met plaatselijke leden.

De Hanze organiseert twee activiteiten per maand, zowel ochtend- als avondactiviteiten. Vier maal per jaar wordt een auteur uitgenodigd om zijn of haar boek voor te stellen op een ontbijtk(b)oek van 8 tot 10 uur. Op de avondactiviteiten worden vooraanstaande sprekers uitgenodigd met een economische, socio-culturele of politieke achtergrond. Jaarlijks worden er twee bedrijfsbezoeken georganiseerd en op het einde van het jaar is er een culturele activiteit. De Hanze organiseert ook op regelmatige basis een reis voor haar leden.

ASSIQUM is lid van De Hanze ICF vzw sinds 1989.

Urbain Wauman, CEO ASSIQUM, maakt deel uit van de Raad van Bestuur.

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP

Wie verlangt lid te worden van De Hanze vzw dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten tot het Dagelijks Bestuur. Het verzoek wordt door twee meters en/of peters, leden van de vereniging, ondersteund.

IK WIL LID WORDEN

https://www.dehanze.be/lid-worden

bottom of page