top of page

Recruitment, Search & Selection

ASSIQUM is in staat elke rekruteringsopdracht te behandelen dank zij haar flexibiliteit, haar expertise en haar eigen rekruteringsplatform.

ASSIQUM is gespecialiseerd in technische profielen, sales & marketing maar ook jobs in supply chain, IT/ICT, hr(m), legal, finance en top management.

ASSIQUM opereert in overleg en in exclusiviteit met haar opdrachtgevers via Media Search, Data Search en/of Direct Search | Executive Search (Head Hunting).

Media Search (MeS)

In overleg verschijnt de wervingsadvertentie hetzij in print; hetzij online of een combinatie van beide. ASSIQUM verzorgt het volledige traject van het opmaken van de rekruteringsboodschap; het negotiëren met en het reserveren van de media tot het werven, selecteren en interviewen van sollicitanten.

Data Search (DaS)

Hierbij consulteert ASSIQUM de eigen en externe databases tot dewelke ze toegang heeft. ASSIQUM selecteert, informeert, peilt en contacteert kansrijke profielen over het jobaanbod.

  • Een combinatie met Media Search is mogelijk.

  • Data Search is geen Direct of Executive Search!

Direct Search (DiS)

ASSIQUM consulteert, naast haar toegang tot databases (eigen & externe), alsook haar uitgebreide netwerk van contacten, sectorgenoten, marktkennis, werkgebieden en discrete relaties om gespecialiseerde kandidaten te selecteren en te benaderen op momenten die hen schikken.

Executive Search (ExS)

Deze rekruteringsmethode - ook wel head hunting genoemd - is een vorm van recruitment waarbij ASSIQUM haar opdrachtgevers op het gebied van werving en selectie van kandidaten voor hoge (management)functies, voor zowel vaste als tijdelijke aanstellingen, adviseert.

bottom of page