top of page

VOV - Lerend Netwerk vzw

ASSIQUM doet regelmatig beroep op de kennis van en de samenwerking met het VOV Lerend Netwerk.

Als lid bekomt men talrijke voordelen (niet limitatief):

  • Zicht op wat zich afspeelt in het vakgebied van leren en ontwikkelen

  • Netwerking met meer dan 900 collega's uit het vak

  • Mogelijkheden tot professionalisering op eigen tempo

  • Toegang tot uitgebreide informatiedatabase en uitwisseling van kennis en ervaringen

'Leren en netwerken' zijn de kernactiviteiten van VOV lerend netwerk. Door middel van co-creatie willen wij samen met de VOV-leden actuele praktijken voor leren en ontwikkelen op poten zetten.

Doelstelling VOV lerend netwerk

VOV lerend netwerk streeft met haar kernactiviteiten ‘leren en netwerken’ verschillende doelstellingen na.

  • De inhoudelijke evolutie rond leren en ontwikkelen bevorderen.

  • De ontwikkeling van mensen in organisatie en samenleving.

  • Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de theorie en praktijk van succesvolle en resultaatgerichte ontwikkelingsprocessen.

  • Het vakgebied en de ontwikkelingsprofessional meer visibiliteit en slagkracht geven in organisaties.

 

Ontwikkelrichting

Als netwerkvereniging brengt VOV haar leden samen om te co-creëren, informatie en inspirerend bronnenmateriaal te verkennen, verbindingen met andere partners aan te gaan, vernieuwingen in het vakgebied te leren kennen en te werken aan ontwikkeling.

Opleiden én Ontwikkelen

Opleiding in strikte zin gaat over vormingsmomenten, in klassikale of meer moderne vormen. VOV lerend netwerk ondersteunt die vorming maar heeft intussen ook een traditie opgebouwd in het kijken naar de werkplek als leercontext, een plek om niet alleen formeel maar ook om informeel van elkaar te leren. De inhoudelijke evolutie van het vakgebied van opleiding naar ontwikkeling staat centraal. We spreken zowel van de ontwikkeling van individuen als van organisaties.

 

Co-creatie

Centraal binnen VOV lerend netwerk staat co-creatie. Leden zijn actief betrokken en organiseren zelf hun leren met andere leden, VOV lerend netwerk faciliteert. De actieve ontmoeting leidt tot een grote diversiteit aan leer- en netwerkactiviteiten: zowel fysiek als virtueel, themagericht of algemeen, overkoepelend of regionaal, in grote of in kleine groep. VOV-leden gaan bij elkaar te rade voor de uitdagingen waar ze voor staan en werken samen antwoorden en oplossingen uit die kwaliteitsvol en gedragen zijn. Dit resulteert in praktisch toepasbare producten.

Inspireren én informeren

Centraal binnen VOV lerend netwerk staat co-creatie. Leden zijn actief betrokken en organiseren zelf hun leren met andere leden, VOV lerend netwerk faciliteert. De actieve ontmoeting leidt tot een grote diversiteit aan leer- en netwerkactiviteiten: zowel fysiek als virtueel, themagericht of algemeen, overkoepelend of regionaal, in grote of in kleine groep. VOV-leden gaan bij elkaar te rade voor de uitdagingen waar ze voor staan en werken samen antwoorden en oplossingen uit die kwaliteitsvol en gedragen zijn. Dit resulteert in praktisch toepasbare producten.

Verbinden

Centraal binnen VOV lerend netwerk staat co-creatie. Leden zijn actief betrokken en organiseren zelf hun leren met andere leden, VOV lerend netwerk faciliteert. De actieve ontmoeting leidt tot een grote diversiteit aan leer- en netwerkactiviteiten: zowel fysiek als virtueel, themagericht of algemeen, overkoepelend of regionaal, in grote of in kleine groep. VOV-leden gaan bij elkaar te rade voor de uitdagingen waar ze voor staan en werken samen antwoorden en oplossingen uit die kwaliteitsvol en gedragen zijn. Dit resulteert in praktisch toepasbare producten.

bottom of page