top of page

Interim Management

Met Interim Management schakelt u meteen de kennis en ervaring in die u nodig heeft. On-the-spot en tijdelijk, net zolang dat past binnen uw onderneming.

Het gebruik van interim management is bedoeld om uw teams tijdelijk te versterken of om specifieke kennis of ervaring voor heel diverse type opdrachten: tijdelijke vervanging, project management, tijdelijke ondersteuning, operationele management, coaching, hrm, finance, algemeen management etc. binnen te halen.

ASSIQUM werkt nauw samen met senior profielen, die een erg uitgebreide werkervaring hebben en daardoor uw onderneming meteen ondersteunen door de juiste expertise binnen de precieze omgeving te introduceren. Zo ervaart u geen negatieve gevolgen bij een tijdelijk probleem op de werking van uw bedrijfsvoering.

bottom of page